หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  เครื่องราง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง หลวงพ่อสวัสดิ์
  พระเครื่อง หลวงปู่พิมพ์มาลัย
  พระเครื่อง หลวงพ่อสง่า
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  

  การเลี้ยงปลาตะเพียน

  การเลี้ยงปลาตะเพียน

  การเลี้ยงปลาตะเพียนมีรูปแบบการเลี้ยงหลายลักษณะ  ได้แก่  การเลี้ยงในบ่อดิน  ในนาข้าว  ในร่องสวน  และการเลี้ยงปลาในกระชัง  ส่วนมากนิยมเลี้ยงปลาในบ่อดินกันมาก

   
  การเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อดิน
            บ่อที่ใช้เลี้ยงปลาตะเพียนควรมีขนาดตั้งแต่  200  ตารางเมตรขึ้นไปน้ำลึก  1  เมตร  ควรมีการเตรียมบ่อโดยโรยปูนขาว  อัตรา  1  กิโลกรัม ต่อเนื้อที่บ่อ  10  ตารามเมตร  ถ้าเป็นบ่อเก่าควรกำจัดวัชพืชออกให้หมด  ลอกโคลนเลนและแต่งคันบ่อให้เรียบร้อย  ตากบ่อให้แห้งประมาณ  7  วัน  การใส่ปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่ในอัตรา  50 – 200  กิโลกรัมต่อไร่  ถ้าเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์  ใช้  4  กิโลกรัมต่อไร่  (ปุ๋ยยูเรียสำหรับอัตราการปล่อยปลาที่เหมาะสมนั้นควรปล่อย  2 – 3  ตัวต่อตารางเมตร
   
  อาหาร
            ปลาตะเพียนขาวสามารถกินอาหารได้หลายชนิด  แต่โดยธรรมชาติแล้วปลาตะเพียนขาวขนาดเล็กไม่เกิน  3  นิ้ว  จะกินพวกแพลงก์ตอนพืช  และแพลงก์ตอนสัตว์  เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงเปลี่ยนมากินอาหารเป็นพวกพืชน้ำชั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงควรมีทั้งการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงในระยะเริ่มต้น  เพื่อลดอัตราการตายเนื่องจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของปลาพร้อมทั้งการให้อาหาร  สมทบที่มีโปรตีนในอาหารที่เหมาะสม
   
  การให้อาหาร
            การให้อาหารปลาตะเพียนขาวจะให้ในอัตรา  3 – 10 %  ของน้ำหนักปลาที่เลี้ยง  (ปลา  100  กรัมให้อาหาร  3 – 10  กรัมขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของปลา  ปลาขนาดเล็กจะต้องการอาหารที่มากกว่าปลาขนาดใหญ่  โดยให้วันละ  1 – 2  ครั้ง  การให้อาหารควรให้ตรงเวลา  และสม่ำเสมอในบริเวณเดียวกันทุกครั้ง
   
  โรคพยาธิและการป้องกันรักษา
            ปลาตะเพียนมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างไว  เช่นการเปลี่ยนอุณหภูมิในรอบวัน  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ  ความเป็นกรด ด่างของน้ำ  ตลอดจนสารพิษต่าง ๆ ที่มากระทบ  ดังนั้นการจัดการด้านคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงปลามีความจำเป็นเพราะเป็นการป้องกันการเกิดโรคไว้ล่วงหน้าก่อน
   
  สาเหตุที่ทำให้ปลาเป็นโรค
            d  นำลูกปลาติดโรค พยาธิมาเลี้ยงโดยได้กำจัดโรคพยาธิเสียก่อน
            d  เลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป
            d  ให้อาหารมากเกินไป
            d  น้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง
            d  คุณภาพอาหารต่ำหรือไม่สด

  • Update : 7/2/2011
  © Copyright 2011 www.watnongmuang.com All rights reserved