หน้าแรก สมาชิก รายการวัตถุมงคล ตะกร้าวัตถุมงคล วิธีชำระวัตถุมงคล วิธีบูชาวัตถุมงคล ประวัติวัด ติดต่อวัด เว็บบอร์ด
สมาชิก Log in
อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ค้นหาวัตถุมงคล
 
 
 
หมวดวัตถุมงคล
  เครื่องราง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง พระอาจารย์ป้อม
  พระเครื่อง หลวงพ่อสวัสดิ์
  พระเครื่อง หลวงปู่พิมพ์มาลัย
  พระเครื่อง หลวงพ่อสง่า
วัตถุมงคลของคุณ
รหัสวัตถุมงคล ราคา จำนวน
ยังไม่มีวัตถุมงคลอยู่ในตะกร้า
 • ชำระค่าวัตถุมงคล
 • แก้ไขรายการวัตถุมงคล
 • วิธีสั่งบูชาวัตถุมงคล
 •  


      วิธีแก้ปัญหาฟ้งรายการธรรมะไม่ได้

  อิติปิโส
   
  พุทธัง
   
  นโม
   
  อาราธนาธรรม
   
  อาราธนาพระปริตร
   
  อาราธนาศีล 5 (2)
   
  อาราธนาศีล 5 (1)
   
  พรหมคุณากรณ์ , ให้เสียงอ่านโดย ทพญ.ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
   
  บทเพลงไพเราะ โพชฌงคปริตร (สรภัญญะ) ประพันธ์โดย สุภาพ นิลไพรัช
   
  บทสวดมนต์โพชฌงคปริตร (บาลี)
   
  บทพิจารณาสังขาร
   
  อริยธนคาถา
   
  อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
   
  ธัมมคารวาทิคาถา
   
  ทวัตติงสาการปาฐะ
   
  สัพพปัตติทานคาถา
   
  สรณคมนปาฐะ
   
  รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ
   
  ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
   
  ปุพพภาคนมการ
   
  ภัทเทกรัตตคาถา
   
  ภารสุตตคาถา
   
  เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
   
  อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ
   
  อดีตปัจจเวกขณปาฐะ
   
  ทำวัตรเช้า - บทรตนัตตยัปปณามคาถา
   
  ทำวัตรเช้า - บทสังฆาภิถุติง
   
  ทำวัตรเช้า - บทธัมมาภิถุติง
   
  ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติง
   
  ทำวัตรเช้า - บทบูชาพระรัตนตรัย
   

  มีต่อหน้า >> 1 2 3
  © Copyright 2011 www.watnongmuang.com All rights reserved 999arch