ยันต์พระเจ้า ๑๖ พระองค์


รูปภาพเป็น ยันต์คงกระพันชาตรี บูรพาจารย์ในอดีตได้กล่าวยกย่องไว้ว่าเป็นยอดทางคงกระพันชาตรี
พระพิจารย์ วิจารโย วัดโพธิผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาจากตำรา พบว่าระบุไว้เป็น 3 พระคาถาดังนี้

พระคาถาที่ 1 พระเจ้า 16 พระองค์ ตัวผู้
ลงอักขระว่า นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง

พระคาถาที่ 2 พระเจ้า 16 พระองค์ ตัวเมีย
ลงอักขระว่า อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ

พระคาถาที่ 3 มหาชาตรี เป็นบทภาวนารักษากระดูกและอวัยวะภายใน
ลงอักขระว่า อุสุสุททา กาภะมาทะ ชานะมิสุ มุทุอุอะ

แต่ละพระคาถามี 16 คำ มีข้อบ่งใช้สำหรับเสกข้าวกิน 3 คำ

3 เดือน เป็นคงกระพัน
2 ปี กระดูกเป็นทองแดง


รูปภาพเป็นยอดวิชาชาตรี ตามอักขระวิธีพระเวทย์ทางพุทธศาสนา
อนึ่ง หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง จ.อ่างทอง ครูบาอาจารย์ของ พระพิจารย์
ได้สร้างตระกรุดลงยันต์ คาถาพระเจ้า 16 พระองค์ ล้อมด้วยอิติปิโส 8 ทิศ
แผ่นหลังลงคาถาหัวใจ 108 ซึ่งทำได้ขลังมาก จนเป็นแรงดลใจให้ พระพิจารย์
หยิบเอามาสร้างตระกรุดตามแนวของครูบาอาจารย์ พร้อมลงคาถาปิดทวาร
นะโมตาบอด คาถาอุดปืน เจริญมนต์ปลุกเสก ตามครูบาอาจารย์

พระพิจารย์ ได้จัดสร้าง ตระกรุด พระเจ้า 16 พระองค์ ด้วยตระกั่วยาว 4 นิ้ว
ถักลายตะเข้ขบฟัน ตอก “พะ” รัศมี ลงอักขระหน้าหลัง และวัตุ มงคล ด้านเมตตา
มหานิยม จุดประสงค์ เพื่อหาปัจจัย ในพิธีไหว้ครูประจำปี

พระพิจารย์ วิจารโณ วัดโพธิผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา